O FIRMIE


Firma zajmuje się projektowaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych, w pełnym zakresie i dla wielu typów obiektów. Wykonujemy również projekty sieci i linii zewnętrznych niskiego napięcia, teletechnicznych kanalizacji kablowych i innych instalacji zewnętrznych.

Firma działa od 11.10.1990, nosi nazwę Pracownia Projektowa "EL" Jerzy Chudawski i prowadzi działalność projektową, usługową w branży elektroenergetycznej.

W zakres instalacji elektrycznych wchodzą wszelkie instalacjie niskiego napięcia wymagane dla obiektów typu: biurowego, handlowego, magazynowego, przemysłowego, mieszkaniowego i służby zdrowia.

W zakresie instalacji teletechnicznych projektujemy: systemy sygnalizacji pożarowej, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, instalacje kontroli dostępu, alarmowe i dozorowe CCTV, instalacje przyzywowe , radiowo-telewizyjne i satelitarne, telefoniczne i komputerowe, oraz inne niskoprądowe.